Induktion av aluminiumlödning med datorassisterad

Induktion av aluminiumlödning med datorassisterad induktion av aluminiumlödning blir allt vanligare i industrin. Ett typiskt exempel är hårdlödning av olika rör till en fordonsvärmeväxlare. Induktionsvärmebatteriet som används i stor utsträckning för denna typ av process är en omslutande, vilket kan kallas "Horseshoe-hairpin" -stil. För dessa spolar, ... Läs mer