Lödning av aluminiumrör med induktionsuppvärmning

Induktionslödning av aluminiumrör med högfrekvent induktionsuppvärmning De nya applikationsområdena för induktionsuppvärmning kräver analys av temperaturfördelningen inuti de uppvärmda komponenterna med hänsyn till motsvarande strukturer och materialegenskaper. Finite element-metoden (FEM) ger ett kraftfullt verktyg för att utföra sådana analyser och optimering av induktionsuppvärmningsprocesser genom ... Läs mer

Induktionslödande aluminiumrör T-fogar

Högfrekvent induktionslödning Aluminiumrör T-fogar Objektiv Induktionslödning av flera i linje aluminium T-rörfogar i mindre än 10 sekunder vardera och hårdlödning av en aluminiumfäste i ett aluminiumrör 1.25 ″ (32 mm). Ansökan handlar om hårdlödning av en aluminiumrörsenhet bestående av två parallella rör med ytterdiameter på ... Läs mer