Lödning av aluminiumrör med induktionsuppvärmning

Induktionslödning av aluminiumrör med högfrekvent induktionsuppvärmning De nya applikationsområdena för induktionsuppvärmning kräver analys av temperaturfördelningen inuti de uppvärmda komponenterna med hänsyn till motsvarande strukturer och materialegenskaper. Finite element-metoden (FEM) ger ett kraftfullt verktyg för att utföra sådana analyser och optimering av induktionsuppvärmningsprocesser genom ... Läs mer