avlägsnande av induktionsbeläggning för borttagning av färg

avlägsnande av induktionsbeläggning för att ta bort färg Induktionsbeläggningsborttagningsprincip Induktionsdelaren fungerar enligt induktionsprincipen. Värme genereras i stålunderlaget och bindningen bryts. Beläggningen avlägsnas sedan helt utan upplösning och är helt fri från förorenande ämnen, dvs sprängmedier. Detta gör uppenbarligen bortskaffande och återvinning av avfall ... Läs mer

=