principen för elektromagnetisk induktionsuppvärmning

principen för elektromagnetisk induktionsuppvärmning År 1831 upptäckte Michael Faraday elektromagnetisk induktionsuppvärmning. Grundprincipen för induktionsuppvärmning är en tillämpad form av Faradays upptäckt. Faktum är att växelström som flyter genom en krets påverkar den magnetiska rörelsen hos en sekundär krets som ligger nära den. Strömfluktuationen inuti primärkretsen ... Läs mer