Induktionsvärmeplasma

induktion plasma uppvärmning

Om Induktionsvärmeplasma


Plasma karakteriseras som ett elektriskt neutralt medium för obundna positiva och negativa partiklar, med en total laddning av ungefär noll. Plasma har som en gas ingen definierad form om den inte är innesluten i en behållare. För att generera plasma applicerar vi ett elektriskt fält till en gas, med målet att ta bort elektroner från sin omlopp runt kärnorna. Detta skapar en blandning av joner och frittflytande elektroner, vilket ger plasmaknappegenskaperna, inklusive dess elektriska ledningsförmåga, ett magnetfält och känslighet för yttre elektromagnetiska fält.
Ett viktigt krav för att producera och bibehålla plasma är fortsatt energiinsats. Induktion är ett idealiskt sätt att tillhandahålla kontinuerlig energiinmatning för plasmagenerering. Några typiska industriella applikationer för plasma inkluderar:
  • Plasmasvetsning
  • Metallskärning
  • Ytbehandlingar (plasmasprutbeläggning)
  • Etsning i mikroelektronik
För att generera plasma applicerar vi ett elektriskt fält till en gas, med målet att ta bort elektroner från sin omlopp runt kärnorna. Dessa friflödeselektroner ger plasmaknappegenskaperna, inklusive dess elektriska ledningsförmåga, ett magnetfält och känslighet för yttre elektromagnetisk induktionsuppvärmning fält. induktion plasma uppvärmning