Induktionsvärmeteori PDF

INDUKTIONSVÄRME noterades först när det konstaterades att värme producerades i transformator- och motorlindningar, som nämnts i kapitlet ”Värmebehandling av metall” i denna bok. Följaktligen studerades teorin om induktionsuppvärmning så att motorer och transformatorer kunde byggas för maximal effektivitet genom att minimera värmeförlusterna. Utvecklingen … Läs mer

PDF för induktionsvärmeprincip och applikationer

Induktionsuppvärmningsprincip och applikationer PDF-nedladdning för forskning Elektromagnetisk induktion, helt enkelt induktion, är en uppvärmningsteknik för elektriska ledande material (metaller). Induktionsuppvärmning används ofta i flera termiska processer såsom smältning och upphettning av metaller. Induktionsvärme har den viktiga egenskapen att värmen genereras i materialet för att ... Läs mer