Forskning och design på IGBT-induktionsuppvärmning

Forskning och design på IGBT-induktionsvärmeströmförsörjning Inledning Induktionsuppvärmningsteknik med den fördelen som traditionella metoder inte har, såsom hög uppvärmningseffektivitet, hög hastighet, kontrollerbar och lätt att realisera automatisering, är en avancerad uppvärmningsteknik och har således ett brett spektrum av tillämpningar i den nationella ekonomin och det sociala livet. ... Läs mer

induktionsvärmesystemteknologi PDF

Granskning av induktionsuppvärmningsteknik 1. Inledning Alla tillämpade IH-system (induktionsuppvärmning) är utvecklade med hjälp av elektromagnetisk induktion som först upptäcktes av Michael Faraday 1831. Med elektromagnetisk induktionsuppvärmning avses det fenomen med vilket elektrisk ström genereras i en sluten krets av fluktuationen av ström i en annan krets placerad bredvid ... Läs mer