Fördelarna med induktionssläckande ytprocess för tillverkning

Fördelarna med induktionssläckande ytprocess för tillverkning. Tillverkning är en industri som frodas på innovation och effektivitet. När det gäller ytbehandlingsprocesser blir induktionssläckning snabbt den bästa metoden för en mängd olika tillverkningstillämpningar. Till skillnad från traditionella värmebehandlingsmetoder erbjuder induktionssläckning flera unika fördelar som hög ... Läs mer

INDUKTIONSVÄRMNING FÖR YTKÄLLNING

Kinetiken för induktionsvärmning för ythärdning av stål beror på faktorer: 1) som inducerar förändringar i de elektriska och magnetiska parametrarna hos stål som ett resultat av den ökade temperaturen (dessa förändringar leder till förändringar i mängden absorberad värme vid en given intensitet av det elektriska fältet vid en given induktion ... Läs mer