Induktionslödning kopparrör

Induktionslödning kopparrör med högfrekventa värmeenheter

Mål: Att värma en sektion av 3/8 ″ kopparrör tillsammans med en 900 armbåge för lödning. Kopparröret ska användas i Ice Machine Evaporator Assemblies, och lödning sker efter att rören har placerats i enheten. Uppvärmningen måste ske i en kanalspole för att ge enkel åtkomst när slangen har installerats. Löd kan matas manuellt efter temperaturen
har blivit nådd.
Material: 3/8 ″ tunnväggiga kopparrör och 900 armbågar
Temperatur: 6000F
Tillämpning: Genom användning av DW-UHF-20kW-utgången solid state-induktionsströmförsörjning och en unik tre (3) varvsspole uppnåddes följande resultat:
6000F nåddes på 10 sekunder.
En kvalitetslödfog observerades med tillräckligt flöde och ytstruktur.
Utrustning: DW-UHF-20kW utgång för halvledarinduktion med en (1) fjärrvärmestation som innehåller en (1) 1.2 μF kondensator och en unik tre (3) varvspiral.
Frekvens: 200 kHz

induktionslödning kopparrör