Tillämpning av induktionsuppvärmning i livsmedel

Tillämpning av induktionsuppvärmning i livsmedelsförädling Induktionsuppvärmning är en elektromagnetisk uppvärmningsteknik som har flera fördelar såsom hög säkerhet, skalbarhet och hög energieffektivitet. Det har använts under lång tid inom metallbearbetning, medicinska tillämpningar och matlagning. Men tillämpningen av denna teknik i livsmedelsindustrin är fortfarande i ... Läs mer

handbok för induktionsvärme virvelström

PDF handbok för induktionsvärmevirvelström Både induktionsvärme- och virvelströmstestning fungerar med spolar, generatorer, växelström och växelspänning, frekvenser, fältstyrka och induktionslagstiftning. I motsats till uppvärmning av testdelarna, vill virvelströmstestet inte värma delarna alls utan vill undersöka dem för deras metallurgiska ... Läs mer

Induktionsvärme PDF

Induktionsuppvärmning •Fungerar som en transformator (Step down transformator –låg spänning och hög ström ) – elektromagnetisk induktionsprincip Induktionsuppvärmning Fördelar • Ingen kontakt krävs mellan arbetsstycket och induktionsspolen som värmekälla • Värmen är begränsad till lokala områden eller ytzoner omedelbart intill spolen. • … Läs mer

Induktionsvärmesystem Topologi Granskning

Induktionsvärmesystem Topologigenomgång Alla induktionsvärmesystem är utvecklade med hjälp av elektromagnetisk induktion som först upptäcktes av Michael Faraday 1831. Elektromagnetisk induktion hänvisar till fenomenet genom vilket elektrisk ström genereras i en sluten krets genom att strömmen fluktuerar i en annan krets placerad bredvid till det. Grundprincipen för... Läs mer

Induktionsuppvärmning av aluminiumämnen

Induktionsvärmning av aluminiumämnen med supraledande spolar Induktionsvärmning av aluminium- och kopparämnen Induktionsvärme används i stor utsträckning för uppvärmning av metaller eftersom det är en ren, snabb och i de flesta fall en mycket energieffektiv metod. En växelström passerar genom kopparlindningarna på en spole för att generera en tidsvarierande magnetisk ... Läs mer

Induktionsuppvärmning av cylindriska omagnetiska göt

Induktionsuppvärmning av cylindriska omagnetiska göt Induktionsuppvärmning av cylindriska omagnetiska ämnen genom deras rotation i statiskt magnetfält modelleras. Magnetfältet alstras av ett system av lämpligt anordnade permanentmagneter. Den numeriska modellen löses med vår egen fullständiga adaptiva högre ordnings finita elementmetod i en monolitisk formulering, dvs både magnetiska ... Läs mer

induktionsvärme för ytskylning av stål

Kinetiken för induktionsuppvärmning för ytskylning av stål Kinetiken för induktionsuppvärmning för ytkylning av stål beror på faktorer: 1) som inducerar förändringar i stålets elektriska och magnetiska parametrar som ett resultat av den ökade temperaturen (dessa förändringar leder till förändringar i mängden absorberad värme vid en ... Läs mer

induktionsuppvärmningsreaktortankfartyg

Induktionsuppvärmningsreaktorer Tankfartyg Vi har över 20 års erfarenhet av induktionsuppvärmning och har utvecklat, designat, tillverkat, installerat och beställt fartygs- och rörvärmesystem till många länder över hela världen. På grund av att värmesystemet är naturligt enkelt och mycket tillförlitligt bör alternativet att värma genom induktion betraktas som ... Läs mer

Induktionsvärmespolar Design och Basic PDF

Induktionsuppvärmningsspiraldesign och grundläggande PDF På ett sätt bygger spiraldesignen för induktionsuppvärmning på ett stort lager av empiriska data vars utveckling härrör från flera enkla induktorgeometrier som solenoidspolen. På grund av detta bygger spiraldesign i allmänhet på erfarenhet. Denna serie av artiklar granskar de grundläggande elektriska ... Läs mer

Induktionsvärmeteori PDF

INDUKTIONSVÄRME noterades först när det konstaterades att värme producerades i transformator- och motorlindningar, som nämnts i kapitlet ”Värmebehandling av metall” i denna bok. Följaktligen studerades teorin om induktionsuppvärmning så att motorer och transformatorer kunde byggas för maximal effektivitet genom att minimera värmeförlusterna. Utvecklingen … Läs mer