Induktionsvärmespolar Design och Basic PDF

Induktionsuppvärmningsspiraldesign och grundläggande PDF På ett sätt bygger spiraldesignen för induktionsuppvärmning på ett stort lager av empiriska data vars utveckling härrör från flera enkla induktorgeometrier som solenoidspolen. På grund av detta bygger spiraldesign i allmänhet på erfarenhet. Denna serie av artiklar granskar de grundläggande elektriska ... Läs mer