Induktion Härdning och härdning

Induktionshärdning och härdning Ytprocess Induktionshärdning Induktionshärdning är en uppvärmningsprocess följt av kylning i allmänhet snabbt för att öka stålets hårdhet och mekaniska hållfasthet. För detta ändamål värms stålet till en temperatur något högre än den övre kritiska temperaturen (mellan 850-900ºC) och kyls sedan mer eller mindre snabbt (beroende på ... Läs mer

Induktionshärdande ytprocess

Induktionshärdningsytaprocessapplikationer Vad är induktionshärdning? Induktionshärdning är en form av värmebehandling där en metalldel med tillräcklig kolhalt uppvärms i induktionsfältet och sedan kyls snabbt. Detta ökar både hårdheten och sprödheten hos delen. Induktionsuppvärmning gör att du kan ha lokal uppvärmning till en ... Läs mer