induktionslödning och lödningsteknologi

HLQ Induktionsvärmesystem är mervärdessystem som passar direkt i tillverkningscellen, vilket minskar skrot, avfall och utan behov av facklor. Systemen kan konfigureras för manuell styrning, semi-automatiserad och hela vägen upp till helautomatiska system. HLQ induktionslödning och lödsystem ger upprepade gånger rena, läckagefria skarvar för ... Läs mer

Varför välja Induktionslödning?

Varför välja Induktionslödning?

Induktionsuppvärmningsteknik förskjuter ständigt öppna lågor och ugnar som den föredragna värmekällan vid hårdlödning. Sju viktiga skäl förklarar denna växande popularitet:

1. Snabbare lösning
Induktionsvärme överför mer energi per kvadratmillimeter än en öppen eld. Enkelt uttryckt kan induktion lödda fler delar per timme än alternativa processer.
2. Snabbare genomströmning
Induktion är perfekt för inbyggd integrering. Partier av delar behöver inte längre tas åt sidan eller skickas ut för hårdlödning. Elektroniska kontroller och anpassade spolar låter oss integrera hårdlödningsprocessen i sömlösa produktionsprocesser.
3. Konsekvent prestanda
Induktionsuppvärmning är reglerbar och repeterbar. Ange önskade processparametrar i induktionsutrustningen och den upprepar uppvärmningscykler med endast försumbara avvikelser.

4. Unik styrbarhet

Induktion låter operatörer se lödningsprocessen, något som är svårt med lågor. Denna och exakta uppvärmning minimerar risken för överhettning, vilket orsakar svaga leder.
5. Mer produktiv miljö
Öppna lågor skapar obekväma arbetsmiljöer. Operatörens moral och produktivitet lider som ett resultat. Induktion är tyst. Och det är praktiskt taget ingen ökning av omgivningstemperaturen.
6. Sätt ditt utrymme på jobbet
DAWEI Induktionslödutrustning har ett litet fotavtryck. Induktionsstationer slits enkelt in i produktionsceller och befintliga layouter. Och våra kompakta, mobila system gör att du kan arbeta på svåråtkomliga delar.
7. Ingen kontaktprocess
Induktion producerar värme i basmetallerna - och ingen annanstans. Det är en kontaktfri process; basmetallerna kommer aldrig i kontakt med lågor. Detta skyddar basmetallerna från vridning, vilket i sin tur ökar utbytet och produktkvaliteten.

varför välja lödning induktion

 

 

 
varför välja induktionslödning

 

Diameterinsatser med högfrekvent induktionslödning

Diameterinsatser med högfrekvent induktionslödning

Mål: Induktionslödd diamantinsatser till en stålborrning

Material : • Stålring och diamantinsatser • Bromsformig förform • Flux

Temperatur:1300 - 1350 (700 - 730) ° F (° C)

Frekvens:78 kHz

Utrustning: DW-HF-15kW, induktionsvärmesystem, utrustad med fjärrvärmestation som innehåller två 0.5 μF kondensatorer (totalt 0.25 μF) En induktionsvärmebatteri konstruerad och utvecklad speciellt för denna applikation.

Process: En flerskruv, intern-extern spiralformad spole (A) används för att generera det önskade värmemönstret. Initiala tester på ringen ensamma bestämmer systeminställningen. Flux appliceras på delen och lödskenorna sätts in i de motborrade hålen (B). Detta följs av syntetiska diamanter. Delen laddas i spolen och vikten placeras på diamanterna (C). RF-induktionsvärmeffekt appliceras tills löddflödet strömmar. Strömmen är avstängd och luften svalnar till rumstemperatur.

Resultat / förmåner • reducerad ringvarvning jämfört med ugnsinduktionsuppvärmning • Minskade cykeltiden på grund av minskad uppstart och nedkylningstider