Induktionsvärmesystem Topologi Granskning

Induktionsvärmesystem Topologigenomgång Alla induktionsvärmesystem är utvecklade med hjälp av elektromagnetisk induktion som först upptäcktes av Michael Faraday 1831. Elektromagnetisk induktion hänvisar till fenomenet genom vilket elektrisk ström genereras i en sluten krets genom att strömmen fluktuerar i en annan krets placerad bredvid till det. Grundprincipen för... Läs mer