avlägsnande av induktionsbeläggning för borttagning av färg

avlägsnande av induktionsbeläggning för att ta bort färg Induktionsbeläggningsborttagningsprincip Induktionsdelaren fungerar enligt induktionsprincipen. Värme genereras i stålunderlaget och bindningen bryts. Beläggningen avlägsnas sedan helt utan upplösning och är helt fri från förorenande ämnen, dvs sprängmedier. Detta gör uppenbarligen bortskaffande och återvinning av avfall ... Läs mer

Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att fylla i detta formulär.
=