Vad är induktionsglödgning?

Vad är induktionsglödgning?
Denna process värmer metaller som redan har genomgått betydande bearbetning. Induktionsglödgning minskar hårdheten, förbättrar duktiliteten och lindrar inre spänningar. Helkroppsglödgning är en process där hela arbetsstycket glödgas. Med sömglödgning (mer exakt känd som sömnormalisering) behandlas endast den värmepåverkade zonen som produceras av svetsprocessen.
Vilka är fördelarna?
Induktionsglödgning och normalisering ger snabb, tillförlitlig och lokaliserad värme, exakt temperaturkontroll och enkel integrering i rad. Induktion behandlar enskilda arbetsstycken enligt exakta specifikationer, med kontrollsystem som kontinuerligt övervakar och registrerar hela processen.
Var används det?
Induktionsglödgning och normalisering används ofta i rör- och rörindustrin. Det glödgar också tråd, stålband, knivblad och kopparrör. Faktum är att induktion är perfekt för praktiskt taget alla glödgningsuppgifter.
Vilken utrustning finns tillgänglig?
Varje DAWEI induktionsglödgningssystem är byggt för att uppfylla specifika krav. Kärnan i varje system är
en DAWEI induktionsvärmegenerator som har automatisk belastningsmatchning och en konstant effektfaktor på alla effektnivåer. De flesta av våra levererade system har även specialbyggda hanterings- och kontrolllösningar.

induktionsglödgningsrör