handbok för induktionsvärme virvelström

PDF handbok för induktionsvärmevirvelström Både induktionsvärme- och virvelströmstestning fungerar med spolar, generatorer, växelström och växelspänning, frekvenser, fältstyrka och induktionslagstiftning. I motsats till uppvärmning av testdelarna, vill virvelströmstestet inte värma delarna alls utan vill undersöka dem för deras metallurgiska ... Läs mer

=