Induktionsvärme grundläggande PDF

Induktionsvärme grundläggande fysiska principer

Egenskaper vid induktionsuppvärmning
• Hög temperatur i arbetsstycket (i de flesta
fall).
• Hög effektdensitet under en kort uppvärmningstid
(i många applikationer).
• Hög frekvens (i många applikationer).
• Termiska källor finns i arbetsstycket.

Induktionsvärme grundläggande

Induktion-uppvärmning-fundamentals.pdf