Induktionsvärmespolar Design och Basic PDF

Induktionsvärmespolar Design och Basic PDF

På något sätt spoldesign för induktionsuppvärmning bygger på ett stort lager av empiriska data vars utveckling härrör från flera enkla induktorgeometrier som solenoidspolen. På grund av detta bygger spiraldesign i allmänhet på erfarenhet. Denna serie av artiklar granskar de grundläggande elektriska övervägandena vid utformningen av induktorer och beskriver några av de vanligaste spolarna som används ...

 

Induktion_Uppvärmningsspolar_Design_and_Basic.pdf

 

=