Induktionsuppvärmning av aluminiumämnen

Induktionsuppvärmning av aluminiumämnen med supraledande spolar

Induktionsuppvärmning av aluminium and kopparämnen Induktionsvärme används i stor utsträckning för uppvärmning
av metaller eftersom det är en ren, snabb och i de flesta fall en mycket energieffektiv metod. En växelström leds genom en spoles kopparlindningar för att generera ett tidsvarierande magnetfält. Fältet inducerar strömmar och därigenom resistiva förluster i arbetsstycket som ska värmas upp (se fig. 1)

Induktionsuppvärmning av aluminiumämnen