Induktionsuppvärmning av cylindriska omagnetiska göt

Induktionsuppvärmning av cylindriska omagnetiska göt

Induktionsuppvärmning av cylindriska omagnetiska ämnen genom deras rotation i statiskt magnetfält modelleras. Magnetfältet alstras av ett system av lämpligt anordnade permanentmagneter. Den numeriska modellen löses med vår egen fullständiga adaptiva högre ordnings finita elementmetod i en monolitisk formulering, dvs. både magnetiska och temperaturfält löses samtidigt, med respekt för deras ömsesidiga interaktion. Alla huvudsakliga olinjäriteter är inkluderade i modellen (permeabilitet för ferromagnetiska delar av systemet samt temperaturberoende av fysiska parametrar för den uppvärmda metallen). Metodiken illustreras av två exempel vars resultat diskuteras.

Induktionsuppvärmning av cylindriska omagnetiska göt