induktionsvärme termiskt ledande oljesystem

Induktionsuppvärmning Termisk ledande oljeinduktionsvätskevärmare

Konventionella uppvärmningsmetoder, som pannor och varmpressmaskiner som bränner kol, bränsle eller annat material, har vanligtvis nackdelar som låg uppvärmningseffektivitet, höga kostnader, komplexa underhållsprocedurer, föroreningar och farlig arbetsmiljö.

Induktionsvärmeledande oljevärmare-induktiva vätskevärmare

Hur det fungerar och fördelar i dess tillämpning:
Fördelar med att använda induktionsvätskevärmare


Exakt kontroll av arbetstemperaturen, låg underhållskostnad och möjligheten att värma upp vilken typ av vätska som helst till vilken temperatur och tryck som helst är några av fördelarna med den induktiva elektrotermiska induktionsvärmegeneratorn (eller induktiv värmare för vätskor) tillverkad av HLQ.


Med hjälp av principen för magnetisk induktionsvärmning, i induktionsvärmaren för vätskor genereras värme i väggarna i en spiral av rostfria stålrör. Vätskan som cirkulerar genom dessa rör tar bort den värmen, som används i processen.
Dessa fördelar, i kombination med en specifik design för varje kund och de unika hållbarhetsegenskaperna hos rostfritt stål, gör den induktiva vätskevärmaren praktiskt taget underhållsfri, utan att behöva byta något värmeelement under dess livslängd. . Den induktiva värmaren för vätskor tillät uppvärmningsprojekt som inte var genomförbara med andra elektriska medel eller inte, och hundratals av dem är redan i bruk.
Den induktiva värmaren för vätskor, trots att den använder elektrisk energi för att generera värme, presenterade sig i många tillämpningar som ett mer fördelaktigt alternativ än att driva värmesystem med eldningsolja eller naturgas, främst på grund av den ineffektivitet som är inneboende i generationssystemens förbränningsvärme och behovet av konstant underhåll.

Fördelar
Sammanfattningsvis har den induktiva elektrotermiska induktionsvärmaren följande fördelar:
• Systemet fungerar torrt och är naturligt kylt.
• Exakt kontroll av arbetstemperaturen.
• Nästan omedelbar tillgång på värme när den induktiva värmaren aktiveras, på grund av dess mycket låga termiska tröghet, vilket eliminerar de långa uppvärmningsperioder som krävs för att andra värmesystem ska nå regimens temperatur.
• Hög effektivitet med åtföljande energibesparingar.
• Hög effektfaktor (0.96 till 0.99).
• Drift med höga temperaturer och tryck.
• Eliminering av värmeväxlare.
• Total driftsäkerhet på grund av den fysiska separationen mellan värmaren och elnätet.
• Underhållskostnad praktiskt taget obefintlig.
• Modulär installation.
• Snabba svar på temperaturvariationer (låg termisk tröghet).
• Väggtemperaturskillnad – extremt låg vätska, vilket undviker någon form av sprickbildning eller nedbrytning av vätskan.
• Noggrannhet och temperaturlikformighet genom hela vätskan och processens kvalitet för att upprätthålla en konstant temperatur.
• Eliminering av alla underhållskostnader, installationer och tillhörande kontrakt jämfört med ångpannor.
• Total säkerhet för operatören och hela processen.
• Få utrymme tack vare den kompakta konstruktionen av den induktiva värmaren.
• Direkt uppvärmning av vätskan utan användning av värmeväxlare.
• På grund av det fungerande systemet är värmaren anti-förorening.
• Undantagen från att generera rester vid direkt uppvärmning av den termiska vätskan, på grund av minimal oxidation.
• Under drift är den induktiva värmaren helt ljudfri.
• Enkel och låg installationskostnad.

=