Uppvärmningslager maskin PDF

Utvecklingen av maskinernas möjligheter beror på produktionen av lager som kan arbeta med höga rotationshastigheter. En modern typ av lager som används i mekanisk industri är ett induktionsuppvärmningslager. Detta lager har flera fördelar. Lager för induktionsvärme behöver inte ett smörjmedel. Det finns ingen mekanisk kontakt mellan lagerets arbetsdelar. Det fungerar tyst med liten friktion. Det här lagerets livslängd är mycket längre än för en konventionell.
Analysmetoder för analys av termoelektriska problem i induktionslager är inte praktiska.
För den presenterade modellen använder vi finite element-metoden för att utföra beräkningar. Uppvärmningen av induktionslagren bör undersökas noggrant, när avståndet mellan arbetsdelarna är litet eftersom temperaturökningar kan få lagret att ta fart ...

lager för induktionsvärme