Induktionsförvärmning

Beskrivning

Vad är induktionsförvärmning?

Induktionsförvärmning är en process där material eller arbetsstycken upphettas genom induktion före vidare bearbetning. Skälen till föruppvärmning varierar. I kabel- och trådindustrin förvärms kabelkärnor före isoleringsträngsprutning. Stålremsor förvärmes före betning och zinkbeläggning. Induktionsförvärmning mjukar också metaller före böjning och förbereder rör och rör för svetsning. Mobila förvärmningslösningar underlättar reparationer av lageraggregat.

Vilka är fördelarna?

DAWEI Induktionsförvärmningssystem är extremt effektiva, vilket resulterar i stora energibesparingar. Vid förvärmning av stålband och kabel och tråd säkerställer diodlikriktare en konstant effektfaktor för 0.95, vilket eliminerar reaktiva effektkostnader. Cykeltiderna är också korta. Och kontinuerlig automatisk matchning innebär att en enda spole kan hantera breda produktionsområden. Induktionsförvärmningssystem är kompakta och lätta att integrera i befintliga eller planerade produktionslinjer.

Var används det?

Induktionsförvärmning är anställd inom bilindustrin, mekanik, luftfart, elteknik, vitvaror och varvsindustrier. Ett stort användningsområde är förvärmning för svetsning. Våra MYD-serie luftkylning induktionsvärmesystem används i offshoresektorn för försvetsning av försvetsning. MYD-serie luftkylare uppvärms också ofta till oljeplattformar och flygplatser för att utföra reparationer och underhåll.

Vilken utrustning finns tillgänglig?

MYD-luftkylningsinduktionsvärmesystemen används primärt för förvärmning av svetsvärmebehandling processen.

Produktförfrågan