Rör-rörsystem med induktion

Beskrivning

Rör-rörsystem med induktion

Rör- och rörinduktionsuppvärmning är den mest energieffektiva och kontrollerbara metoden för att applicera värme vid produktion av rörprodukter. Induktionsuppvärmning föregående av rör och rör inkluderar borrning, gängning, svetsning och andra typer av mekanisk deformation som kan kräva värmebehandling för att härda metallen eller för att eliminera restspänningar. Dessutom värms rör- och rörändarna ofta och upprörs (formas) för att öka eller minska diametern eller väggtjockleken så att rören kan sammanfogas ände-till-ände.

DAWEI Induktionsrör & rörvärmesystem är utformade för en mängd olika applikationer inklusive:

 • Värmebehandlingssläckning och temperatör av rör och rör
 • Upptagen behandling för värmebehandling
 • Föruppvärmning för upplösning
 • Uppvärmningstangent Upplösning
 • Swedge End Stress Relieving
 • Förvärmningsverktyg Joint
 • Härdning och förvärmning av beläggningar
 • Swivel Joint Bending
 • Rörböjning
 • Avbindning av gummi
 • Fortsätter Spolad rörbehandling
 • Seamless Mill Billet Förvärmare
 • Seamless Finishing Taper Re-heaters
 • Lösning Annealing
 • Bright Annealing
 • Hot Reduction
 • Hybrid gas / induktionsledningar

 

Produktförfrågan