En högtemperaturugn är en specialiserad utrustning utformad för att motstå extrema temperaturer och tillhandahålla kontrollerade uppvärmningsmiljöer för olika industriella processer. Högtemperaturugnar spelar en avgörande roll i värmebehandlingstillämpningar som glödgning, hårdlödning, sintring och härdning. De underlättar omvandlingen av råvaror till färdiga produkter med förbättrade mekaniska egenskaper och förbättrad strukturell integritet.

=