Högfrekvent induktionssvetsningslösning för rör- och rörindustrin.

=