RPR Induktion Stripping-Induktion Rost & borttagning av lackbeläggning

RPR Induktion Stripping-Induktion Rost & borttagning av lackbeläggning

Hur induktionsstripp fungerar

Induktionsstrippning är en förberedelseprocess för varm yta. En induktionsgenerator skickar växelström genom en induktionsspole, som genererar ett elektromagnetiskt fält. Detta fält inducerar strömmar som omvandlas till värme i kontakt med ledande material som stål. Värmen genereras under beläggningen, vilket gör att beläggningen skalar snabbt. Denna metod är lämplig för behandling av plana eller böjda ytor på arbetsplatsen och kräver ingen inneslutning.

Induktionsstrippsystemet avlägsnar färg, andra beläggningar, kraftig rost, bakteriekorrosion och olja och fett som leder elektriskt ledande ytor (ferromagnetiskt stål) som bryter gränsytans bindning mellan materialet och substratets rester, induktionsuppvärmning lokaliserad och kontrollerad som förbrukar minimal energi.

HLQ förenklar dina behov av avlägsnande av beläggningar med ännu en revolutionerande teknik: Induktionsstripping! HLQ: s induktionsavskiljningsutrustning avlägsnar dina tuffaste beläggningar från stålkonstruktioner utan buller eller sekundärt avfall - helt ner i stålet.

Om du någonsin har önskat dig en trollstav för att lösa din huvudvärk för att ta bort beläggningar, har HLQ näst bästa. HLQ-tekniker kan vinka vår induktionsstav över din beläggningskatastrof och lossa några av de svåraste att ta bort beläggningar i hastigheter som är upp till tio gånger snabbare än konkurrerande tekniker som sandblästring. Det är inte magiskt, men vår induktionstrippteknik är en nära sekund ! När HLQ-tekniker flyttar vårt induktionshuvud över en stålyta skapar det tillräcklig värme (vanligtvis 10 till 300 grader) för att snabbt kunna binda upp de flesta beläggningar från tankar, tankfartyg, rörledningar, fartyg och offshore-plattformar, vilket möjliggör beläggningar (upp till 400 tum tjocka) som ska tas bort i ark.

RPR avlägsnande av värmeinduktionsbeläggning fungerar enligt induktionsprincipen. Värme genereras i stålunderlaget och bindningen vid stål- och beläggningsgränssnittet bryts. Beläggningen avlägsnas sedan helt utan sönderdelning och är helt fri från förorenande medel, dvs. sprängmedia. Detta gör bortskaffande och återvinning av avfall enklare och mer kostnadseffektivt.

 

Med minimal energiförbrukning kan även de tjockaste och hårdaste beläggningarna tas bort helt. RPR Värmeinduktion är snabbare än konventionella metoder. En tyst metod för avlägsnande av beläggning innebär att våra ingenjörer kan arbeta dag eller natt utan buller.

På grund av de många fördelarna med vår induktionsuppvärmningsprocess har vi kunnat erbjuda ett brett utbud av Alliance-kunder den service de behöver. Vi har arbetat med kunder i branscher som:

 • Olja gas
 • Finansiell
 • Bearbetning av mat och dryck
 • Detaljhandel och livsmedelsservice
 • Marin
 • Hotell och gästfrihet
 • Kommersiella pooler och akvarier

HLQ: s käftande induktionsavskiljningsprocess tar bort de flesta beläggningstyper, inklusive:

 • Epoxi av koltjära
 • polyeten
 • Glasfiber
 • Antisladd
 • Gummi
 • Chartek brandsäker eller andra svällande beläggningar

Snabbare, tystare, renare, säkrare ytbehandling

Vissa kan säga att induktionsstrippning är det "snabba och smutsiga" sättet att få jobbet gjort, men sanningsenligt är det snabbt och inte rörigt alls. Eftersom induktionsstrippning inte skapar något sekundärt avfall förenklas saneringen. Att hantera ark eller remsor med beläggning är oändligt lättare än att hantera sprängmedier och damm.

I många fall kan inneslutning förenklas eller elimineras helt. Tänk dig att eliminera ett dyrt byggnads- och inneslutningsprojekt och ersätta det med en snorkellift och en droppduk!

Andra affärer kan arbeta i närheten av HLQ: s induktionsstrippaktiviteter eftersom det är en väldigt tyst process som inte skapar motbjudande ljud som stör produktiviteten hos andra entreprenörer som du kanske har arbetat med ditt projekt.

Vår induktionsavskiljningsutrustning har inga rörliga delar, vilket gör vår process mycket säkrare än hydroblästring eller sandblästring för dina anställda, andra entreprenörer, kunder och förbipasserande.

Induktionsbeläggningsmaskin & Induktionsfärgstrippsystem & RPR Induktionssystem

 

=