stålplattor varmformning med induktionsförvärmning

Stålplattor varmformning med induktionsförvärmningssystem

Vad är induktionsförvärmning?

Induktionsförvärmning är en process där material eller arbetsstycken värms upp genom induktion innan vidare bearbetning. Orsakerna till förvärmning varierar. Inom kabel- och trådindustrin förvärms kabelkärnor före isoleringsextrudering. Stålband förvärms före betning och zinkbeläggning. Induktionsförvärmning mjukar även upp metaller före böjning och förbereder rör och rör för svetsning. Mobila förvärmningslösningar underlättar reparationer på plats av lagerenheter.

Smakämnen induktionsförvärmningsprocess är ett effektivt sätt att förvärma stålplattor för varmformning. Detta innebär att böja eller forma ett metallämne efter att ha värmts till en temperatur vid vilken det är mindre motstånd mot formning.

Induktionsuppvärmningsmål:

En stålskyffeltillverkare letar efter en induktionsuppvärmningslösning för att ersätta en gasugn och uppnå temperaturlikformighet, repeterbarhet och snabba värmecykler.

Induktionsvärmeutrustning:

Högfrekvent induktionsvärmare DW-HF-45KW rekommenderas utrustning för induktionsvärme för detta induktionsförvärmning. Med denna induktionsvärmegenerator värmer kunden stålskovelformarna hållbart och uppnår snabbare värmecykler, speciellt för de större proverna.

Induktionsuppvärmningsprocess:

Denna applikation syftar till att förvärma 4 stålplåtar till 1742 F/950 C innan de placeras i en press för att forma dem som spadar. Målet är att spaden ska nå önskad temperatur på mindre än 5 sekunder.

Fördelar:

Genomförande induktionsuppvärmning har betydande fördelar:

  • Större termisk effektivitet, vilket resulterar i en avsevärd minskning av energiförbrukningen.
  • Kortare uppvärmningstider
  • Förbättrad enhetlighet
  • Förbättrade arbetsförhållanden

=