Teknik för induktionsformning av stålplåt

Teknik för induktionsformning av stålplåt

Triangeluppvärmningsteknik med gasflamma används för att deformera stålplåt i fartygskonstruktion. I flamvärmningsprocessen är värmekällan emellertid ofta svår att kontrollera och delar kan inte deformeras effektivt. I denna studie utvecklas en numerisk modell för att studera triangeluppvärmningstekniken med den mer kontrollerbara värmekällan för högfrekvent induktionsuppvärmning och för att analysera deformationen av stålplåt i uppvärmningsprocessen. För att förenkla de många komplexa banorna i triangeluppvärmningstekniken föreslås en induktorns rotationsväg och sedan föreslås en tvådimensionell cirkulär värmeingångsmodell. Värmeflöde och tvärkrympning i stålplåt under triangeluppvärmning med induktionsvärme analyseras. Resultaten av analyserna jämförs med resultaten för experiment för att visa det goda
avtal. Värmekällan och de termomekaniska analysmodellerna som föreslogs i denna studie var effektiva och effektiva för att simulera triangeluppvärmningstekniken vid formning av stålplåt inom varvsindustrin.

Teknik för induktionsformning av stålplåt