Tillämpningar och fördelar med induktionsvärmeånga

Tillämpningar och fördelar med induktionsvärmeångpanna – induktionsångsystem inom tillverknings- och processindustrin. Ånga för processuppvärmning Ånga används till stor del för processuppvärmning. Att använda ånga för att bearbeta uppvärmning erbjuder flera fördelar jämfört med andra uppvärmningsmedier. Många fördelar, enkelhet i systemet och hög effektivitet och tillförlitlighet gör ... Läs mer

elektromagentisk induktionsångpanna med pekskärm

Pekskärm induktionsångpannor| elektromagnetiska induktionsånggeneratorer|induktionsvärmande ångpannor Denna uppfinning hänför sig till en induktionssterampanna|elektromagnetisk induktionsånggenerator som arbetar med en lågfrekvent elektrisk växelströmskälla. Närmare bestämt hänför sig denna uppfinning till en elektromagnetisk induktionsångpanna som är kompakt och mycket effektiv och kan arbeta kontinuerligt, … Läs mer

induktionsuppvärmning för torkning av livsmedelsindustrin

Varför induktionsuppvärmning är det mest innovativa alternativet för livsmedelsbearbetningsindustrin Induktionstorkningsbearbetning Torkning består av att tillhandahålla värme för att påskynda avdunstning av flyktiga organiska föreningar som finns i ett föremål. Till exempel de som finns i vatten, lösningsmedel i färger etc. Torkning är en process som används vid tillverkning av ett brett spektrum av … Läs mer

Induktionsvätskeledningsvärmesystem

Induktionsvätskerörledningsuppvärmningssystem HLQ Induktionsuppvärmningsutrustning är designad för rörledning, kärl, värmeväxlare, kemisk reaktor och panna. Kärlen överför värme till flytande material som industriellt vatten, olja, gas, livsmedelsmaterial och uppvärmning av kemiska råvaror. Värmeeffekt storlek 2.5KW-100KW är de luftkylda. Effektstorlek 120KW-600KW är vattnet ... Läs mer

induktionsvärme plastextrudering

Kort introduktion av induktionsvärmeplastextrudering: Induktionsvärmeplastextrudering är en typ av energibesparande värmare. Den har många fördelar inklusive betydande energibesparing, snabb uppvärmning, hög energieffektivitet, lågt eller inget underhåll etc. Det kan också sänka miljötemperaturen genom att generera mycket mindre värme. När du installerar induktionsvärmarsystemet kommer det... Läs mer

Höghastighetsuppvärmning med induktionsvärmesystem

En av de senaste framstående utvecklingarna inom värmebehandlingsområdet har varit tillämpningen av induktionsvärme på lokal ythärdning. De framsteg som gjorts beroende på tillämpningen av högfrekvent ström har varit inget mindre än fenomenala. Började för en jämförelsevis kort tid sedan som en länge eftertraktad metod för att härda lagerytor på vevaxlar ... Läs mer

Induktionsböjande rör-rör

Induktionsböjningsrör Vad är induktionsböjning? Induktionsböjning är en exakt kontrollerad och effektiv rörbockningsteknik. Lokal uppvärmning med högfrekvent inducerad elektrisk kraft appliceras under induktionsböjningsprocessen. Rör, rör och till och med strukturella former (kanaler, W & H-sektioner) kan böjas effektivt i en induktionsbockningsmaskin. Induktionsböjning … Läs mer

Induktion varmformande stålrör

Induktion varmformande stålrör Mål: Att värma ett magnetiskt stålrör till den avsedda temperaturen för att möjliggöra rörinduktionsböjning; målet är att skapa u-böjar i rör för pannsystem Material: Stålrör (2.5”/64 mm OD böjda stålrör) Temperatur: 2010 °F (1099 °C) Frekvens: 8.8 kHz Utrustning: DW-MF-250 kW , 5-15 … Läs mer

Induktion Härdning och härdning

Induktionshärdning och härdning Ytprocess Induktionshärdning Induktionshärdning är en uppvärmningsprocess följt av kylning i allmänhet snabbt för att öka stålets hårdhet och mekaniska hållfasthet. För detta ändamål värms stålet till en temperatur något högre än den övre kritiska temperaturen (mellan 850-900ºC) och kyls sedan mer eller mindre snabbt (beroende på ... Läs mer

Induktionstråd och kabelvärme

Induktionstråds- och kabelvärmare används också för induktionsförvärmning, eftervärmning eller glödgning av metalltråd tillsammans med limning/vulkanisering av isolering eller skärmning i olika kabelprodukter. Förvärmningsapplikationer kan innefatta värmetråd innan den dras ner eller extruderas. Eftervärmning skulle vanligtvis innefatta processer såsom bindning, vulkanisering, härdning ... Läs mer