Induktionsvärmesystem Topologi Granskning

Induktionsvärmesystem Topologi Granskning

Induktionsvärmesystem Topologi Granskning

Alla induktionsvärmesystem utvecklas med hjälp av elektromagnetisk induktion som först upptäcktes av Michael Faraday 1831. Elektromagnetisk induktion hänvisar till fenomenet genom vilket elektrisk ström genereras i en sluten krets genom att strömmen fluktuerar i en annan krets placerad bredvid den. Grundprincipen för induktionsuppvärmning, som är en tillämpad form av Faradays upptäckt, är det faktum att växelström som flyter genom en krets påverkar den magnetiska rörelsen hos en sekundär krets som ligger nära den. Strömfluktuationen inuti primärkretsen
gav svaret på hur den mystiska strömmen genereras i den närliggande sekundära kretsen. Faradays upptäckt ledde till utvecklingen av elmotorer, generatorer, transformatorer och trådlösa kommunikationsenheter. Dess tillämpning har dock inte varit felfri. Värmeförlust, som inträffar under induktionsuppvärmningsprocessen, var en stor huvudvärk som undergrävde systemets övergripande funktionalitet. Forskare försökte minimera värmeförlusten genom att laminera de magnetiska ramarna som placerats inuti motorn eller transformatorn. Faradays lag följdes av en rad mer avancerade upptäckter som Lentz lag. Denna lag förklarar det faktum att induktiv ström flyter omvänt till riktningen för förändringar i induktionsmagnetisk rörelse.

Induktionsvärmesystem Topologi Granskning