induktionsuppvärmningsprocess med inert gas och vakuumteknik

induktionsuppvärmningsprocess med inert gas och vakuumteknik

Speciella material eller applikationsområden kräver en speciell bearbetning.

Flödet som används under den konventionella induktionslödningsprocessen orsakar ofta korrosion och brännskador på arbetsstycket. Flux-inneslutningar kan också leda till en försämring av komponentens egenskaper. På grund av det existerande syret i atmosfären förekommer dessutom missfärgning av arbetsstycket.

Dessa problem kan undvikas vid hårdlödning under inert gas eller vakuum. Metoden för inert gas kan mycket väl kombineras med den induktiva uppvärmningen eftersom det inte finns någon öppen eld under induktionslödning under skyddsgas och de flödesrelaterade förhållandena kan kontrolleras bättre.