Induktionsugn för smältning av kopparmässing och järnstål

Full solid IGBT induktionsugn | Induktionssmältugn för smältning av koppar, mässing, järnstål, guld och andra metaller. Applikationer: Full Solid IGBT Medelfrekventa induktionssmältugnar används huvudsakligen för smältning av stål, rostfritt stål, koppar, mässing, silver, guld och aluminiummaterial, etc. Smältkapaciteten kan vara från 3KG till 600KG. Strukturen hos MFinduktionssmältugnen: … Läs mer

Induktionsvärmare är den energibesparande värmekällan för roterande torktumlare

Induktionsvärmare är den energibesparande uppvärmningskällan för roterande torktumlare. Torkning är en operation av stor kommersiell betydelse i många industriella tillämpningar som sträcker sig genom livsmedels-, jordbruks-, gruv- och tillverkningssektorerna. Torkning är förvisso en av de mest energikrävande operationerna inom industrin och de flesta torktumlare arbetar med låg termisk verkningsgrad. Torkning är en process... Läs mer

handbok för induktionsvärme virvelström

PDF handbok för induktionsvärmevirvelström Både induktionsvärme- och virvelströmstestning fungerar med spolar, generatorer, växelström och växelspänning, frekvenser, fältstyrka och induktionslagstiftning. I motsats till uppvärmning av testdelarna, vill virvelströmstestet inte värma delarna alls utan vill undersöka dem för deras metallurgiska ... Läs mer

INDUKTIONSVÄRMNING FÖR YTKÄLLNING

Kinetiken för induktionsvärmning för ythärdning av stål beror på faktorer: 1) som inducerar förändringar i de elektriska och magnetiska parametrarna hos stål som ett resultat av den ökade temperaturen (dessa förändringar leder till förändringar i mängden absorberad värme vid en given intensitet av det elektriska fältet vid en given induktion ... Läs mer

Induktionsvärme PDF

Induktionsuppvärmning •Fungerar som en transformator (Step down transformator –låg spänning och hög ström ) – elektromagnetisk induktionsprincip Induktionsuppvärmning Fördelar • Ingen kontakt krävs mellan arbetsstycket och induktionsspolen som värmekälla • Värmen är begränsad till lokala områden eller ytzoner omedelbart intill spolen. • … Läs mer

Induktionsvärmesystem Topologi Granskning

Induktionsvärmesystem Topologigenomgång Alla induktionsvärmesystem är utvecklade med hjälp av elektromagnetisk induktion som först upptäcktes av Michael Faraday 1831. Elektromagnetisk induktion hänvisar till fenomenet genom vilket elektrisk ström genereras i en sluten krets genom att strömmen fluktuerar i en annan krets placerad bredvid till det. Grundprincipen för... Läs mer

Induktionsuppvärmning av aluminiumämnen

Induktionsvärmning av aluminiumämnen med supraledande spolar Induktionsvärmning av aluminium- och kopparämnen Induktionsvärme används i stor utsträckning för uppvärmning av metaller eftersom det är en ren, snabb och i de flesta fall en mycket energieffektiv metod. En växelström passerar genom kopparlindningarna på en spole för att generera en tidsvarierande magnetisk ... Läs mer

Induktionsuppvärmning av cylindriska omagnetiska göt

Induktionsuppvärmning av cylindriska omagnetiska göt Induktionsuppvärmning av cylindriska omagnetiska ämnen genom deras rotation i statiskt magnetfält modelleras. Magnetfältet alstras av ett system av lämpligt anordnade permanentmagneter. Den numeriska modellen löses med vår egen fullständiga adaptiva högre ordnings finita elementmetod i en monolitisk formulering, dvs både magnetiska ... Läs mer

Plastinsprutningsgjutning med induktionsuppvärmning

Plastinsprutningsgjutning med induktionsvärmemaskin Plastinsprutningsgjutning med induktionsuppvärmning kräver förvärmning av formarna till en högre temperatur för att säkerställa korrekt flöde eller härdning av det formsprutade materialet. Typiska uppvärmningsmetoder som används inom industrin är ånga eller resistiv uppvärmning, men de är röriga, ineffektiva och opålitliga. Induktionsvärme är ... Läs mer

Induktionsvärmespolar Design och Basic PDF

Induktionsuppvärmningsspiraldesign och grundläggande PDF På ett sätt bygger spiraldesignen för induktionsuppvärmning på ett stort lager av empiriska data vars utveckling härrör från flera enkla induktorgeometrier som solenoidspolen. På grund av detta bygger spiraldesign i allmänhet på erfarenhet. Denna serie av artiklar granskar de grundläggande elektriska ... Läs mer

=