Induktionsuppvärmning för kemiska kärl satsreaktorer är den mest avancerade precisionsuppvärmningsmetoden som finns för alla vätskebearbetningar.

=