Induktionshärdning är en process för att härda material med hjälp av elektromagnetisk induktion. Det går ut på att värma ett ledande material genom att utsätta det för ett växelmagnetiskt fält, vilket gör att materialet värms upp på grund av materialets motstånd mot flödet av elektrisk ström. Denna process används ofta i industriella tillämpningar för härdning av lim, beläggningar och andra material.

=