En vakuumelektrisk ugn är ett tekniskt avancerat värmesystem som används i olika industrier för högtemperaturapplikationer. Den fungerar genom att skapa en kontrollerad miljö utan luft och föroreningar, vilket möjliggör exakta värmebehandlingsprocesser såsom glödgning, hårdlödning, sintring och härdning. Med sin förmåga att uppnå enhetliga uppvärmnings- och kylningshastigheter säkerställer vakuumugnen överlägsna metallurgiska egenskaper och förbättrad produktkvalitet.

=