Bärbar induktionsvärmare för demontering

Beskrivning

Bärbar induktionsdemonteringsvärmare för kopplingar, statorer, rotorer, motorer, axlar, hjul, växlar, etc: En spelomvandlare vid industriellt underhåll

Industriellt underhåll kan vara en utmanande uppgift, särskilt när det kommer till att ta isär delar som är tätt sammankopplade eller monterade. Traditionella metoder för uppvärmning, såsom gasfacklar, är inte bara tidskrävande utan utgör också säkerhetsrisker. Det är här den bärbara induktionsvärmare för demontering kommer in och erbjuder en säkrare, snabbare och effektivare lösning.

Vad är en bärbar induktionsvärmare?

En bärbar induktionsvärmare för demontering är en enhet som använder elektromagnetisk induktion för att generera värme i metalldelar. Det fungerar genom att generera ett högfrekvent magnetfält som inducerar en elektrisk ström i metalldelen. Strömmen genererar i sin tur värme, vilket gör att delen expanderar och lossar eventuella täta anslutningar.

Parametrar Data:

objekt Enhet Parametrar Data
Uteffekt kW 20 30 40 60 80 120 160
Aktuella A 30 40 60 90 120 180 240
Ingångsspänning/frekvens V / Hz 3 faser, 380/50-60 (kan anpassas)
Matningsspänning V 340-420
Tvärsnittsarea för strömkabeln mm ^ ≥ 10 ≥ 16 ≥ 16 ≥ 25 ≥ 35 ≥ 70 ≥ 95
Värmeeffektivitet % ≥ 98
Arbetsfrekvensområde kHz 5-30
Tjocklek på isoleringsbomull mm 20-25
Induktans uH 260-300 200-240 180-220 165-200 145-180 120-145 100-120
Tvärsnittsarea för värmetråd mm ^ ≥ 25 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 70 ≥ 95
Mått mm 520 * 430 * 900 520 * 430 * 900 600 * 410 * 1200
Effektjusteringsområde % 10-100
kylmetod Luftkyld / Vattenkyld
Vikt Kg 35 40 53 58 63 65 75

Fördelarna med att använda en bärbar induktionsvärmare

1. Säkerhet: Användningen av gasfacklar och andra traditionella uppvärmningsmetoder utgör en betydande säkerhetsrisk, särskilt vid arbete i trånga utrymmen. Bärbara induktionsvärmare för demontering eliminerar behovet av öppna lågor, vilket minskar risken för brand och explosion.

2. Effektivitet: Traditionella uppvärmningsmetoder kan vara tidskrävande och kräva mycket energi. Bärbara induktionsvärmare är mer effektiva, eftersom de bara värmer den metalliska delen, vilket minskar värmeförlusten och energiförbrukningen.

3. Precision: Det högfrekventa magnetfältet som genereras av den bärbara induktionsvärmaren kan kontrolleras exakt, vilket säkerställer att värmen endast appliceras där den behövs. Denna precision minskar risken för att skada intilliggande delar och säkerställer en ren och snabb demonteringsprocess.

4. Mångsidighet: Bärbara induktionsdemonteringsvärmare kan användas på ett brett utbud av metalldelar, inklusive kopplingar, statorer, rotorer, motorer, axlar, hjul, växlar och mer. Denna mångsidighet gör dem till ett värdefullt verktyg i alla industriella underhållsmiljöer.

Tillämpningar av bärbara induktionsdemonteringsvärmare

Bärbara induktionsvärmare för demontering har många applikationer inom industriellt underhåll. De används vanligtvis för:

1. Demontering av kopplingar: Kopplingar används vanligtvis för att ansluta axlar, och de kan vara svåra att demontera. Bärbara induktionsvärmare för demontering gör processen snabbare och effektivare.

2. Demontering av statorer och rotorer: Statorer och rotorer är viktiga komponenter i elmotorer, och de kan vara utmanande att demontera. Bärbara induktionsvärmare för demontering gör processen enklare och snabbare, vilket minskar stilleståndstider och underhållskostnader.

3. Demontering av kugghjul och hjul: Kugghjul och hjul är viktiga komponenter i maskiner, och de kan vara utmanande att demontera på grund av deras täta anslutningar. Bärbara induktionsvärmare för demontering gör processen snabbare och effektivare, vilket minskar underhållskostnaderna.

Slutsats

Bärbara induktionsvärmare för demontering är en spelomvandlare inom industriellt underhåll. De erbjuder en säker, effektiv och exakt lösning för demontering av metalldelar, vilket gör underhållsuppgifter snabbare och mer kostnadseffektiva. Med sin mångsidighet och många applikationer är de ett värdefullt verktyg i alla industriella underhållsmiljöer.

=