Handhållen induktionslödning HVAC-rör av värmeväxlare

Snabb handhållen induktionslödning HVAC-rörsystem av värmeväxlare Induktionslödning är processen att sammanfoga två eller flera metaller med hjälp av induktionsvärme. Induktionsuppvärmning använder det elektromagnetiska fältet för att ge värme utan kontakt eller flamma. Induktionslödning är mer lokaliserad, repeterbar och lättare att automatisera jämfört med traditionell brännarlödning. Principen om… Läs mer

=