Induktionsledningar för uppvärmning av oljegas

Induktionssystem för uppvärmning av oljegasrörledningssystem Inom olje- och gasindustrin kräver transport av råolja och gas rörledningar som är väl underhållna och uppvärmda effektivt för att förhindra oönskade incidenter. Traditionella metoder för uppvärmning av rörledningar som direkt låga och elektrisk uppvärmning är ineffektiva och har flera begränsningar. De senaste åren har induktionsvärme … Läs mer

induktionsvärme termiskt ledande oljesystem

Induktionsuppvärmning Värmeledande oljeinduktionsvätskevärmare Konventionella uppvärmningsmetoder, som pannor och varmpressmaskiner som förbränner kol, bränsle eller annat material, kommer vanligtvis med nackdelar som låg uppvärmningseffektivitet, höga kostnader, komplexa underhållsprocedurer, föroreningar och farligt arbete miljö. Induktionsvärmeledande oljevärmare-Induktiva vätskevärmare Hur det fungerar och fördelar i ... Läs mer

=