INDUKTIONSVÄRMNING FÖR YTKÄLLNING

Kinetiken för induktionsvärmning för ythärdning av stål beror på faktorer: 1) som inducerar förändringar i de elektriska och magnetiska parametrarna hos stål som ett resultat av den ökade temperaturen (dessa förändringar leder till förändringar i mängden absorberad värme vid en given intensitet av det elektriska fältet vid en given induktionsström) och, 2) på faktorer som är ansvariga för förändringen av intensiteten hos det elektromagnetiska fältet under uppvärmning (dvs förändring av strömmen i induktorn).

Induktionsvärme vid värmebehandling av bildelar användes först i vår anläggning. Under 1937-1938 utvecklades ytsläckning av halsarna på vevaxlar på ZIS-5-motorn vid vår fabrik i samarbete med personalen på VP Vologdin-laboratoriet. Utrustningen installerades som en del av den kontinuerliga produktionslinjen, där delarna utsattes för mekanisk behandling på halvautomatiska högfrekventa apparater. Mer än 61 % av alla delar av motorerna i ~ae ZIL-164A och ZIL-157K bilar är ythärdade genom induktionsvärme.

Kinetiken för induktionsvärme för ytskylning av stål

=