INDUKTIONSVÄRMNING FÖR YTKÄLLNING

Kinetiken för induktionsvärmning för ythärdning av stål beror på faktorer: 1) som inducerar förändringar i de elektriska och magnetiska parametrarna hos stål som ett resultat av den ökade temperaturen (dessa förändringar leder till förändringar i mängden absorberad värme vid en given intensitet av det elektriska fältet vid en given induktion ... Läs mer

induktionsvärme för ytskylning av stål

Kinetiken för induktionsuppvärmning för ytskylning av stål Kinetiken för induktionsuppvärmning för ytkylning av stål beror på faktorer: 1) som inducerar förändringar i stålets elektriska och magnetiska parametrar som ett resultat av den ökade temperaturen (dessa förändringar leder till förändringar i mängden absorberad värme vid en ... Läs mer