Borttagningsfärg med induktionsvärme för rörledning och stålplåt

Induktion RPR-system, borttagningsfärg med induktionsvärme för rörledning och stålplåt HLQ Långdistans RPR induktionsbeläggningsborttagningsvärmare består av medelfrekvent induktionsvärmegenerator, långdistanskabel och handhållet värmehuvud. Effekt sträcker sig från 30 till 60KW, och utfrekvens 20KHz runt, kabellängden kan vara 20 eller 40m lång. … Läs mer

avlägsnande av induktionsbeläggning för borttagning av färg

avlägsnande av induktionsbeläggning för att ta bort färg Induktionsbeläggningsborttagningsprincip Induktionsdelaren fungerar enligt induktionsprincipen. Värme genereras i stålunderlaget och bindningen bryts. Beläggningen avlägsnas sedan helt utan upplösning och är helt fri från förorenande ämnen, dvs sprängmedier. Detta gör uppenbarligen bortskaffande och återvinning av avfall ... Läs mer

=