Tillämpning av induktionsuppvärmning i livsmedel

Tillämpning av induktionsuppvärmning i livsmedelsförädling

Induktionsuppvärmning är en elektromagnetisk värmeteknik som har flera fördelar såsom hög säkerhet, skalbarhet och hög energieffektivitet. Det har använts under lång tid inom metallbearbetning, medicinska tillämpningar,
och matlagning. Men tillämpningen av denna teknik inom livsmedelsindustrin är fortfarande i ett tidigt skede. Syftet med denna artikel var att granska grunderna för induktionsuppvärmning teknik och de faktorer som påverkar dess prestanda och för att bedöma tillämpningsstatusen för denna teknologi i livsmedelsförädling. Forskningsbehoven och framtidsperspektiven för denna teknologi inom livsmedelsförädling presenteras också. Även om flera patent på användning av induktionsvärme för att bearbeta livsmedelsmaterial finns tillgängliga, finns det fortfarande ett behov av att generera mer vetenskapliga data om design, prestanda och energieffektivitet för induktionsvärmetekniken som ska användas i olika enhetsoperationer, såsom torkning , pastörisering, sterilisering och rostning, i livsmedelsbearbetning. Det behövs för att optimera olika design- och driftsparametrar, såsom applicerad strömfrekvens, typ av utrustningsmaterial, utrustningens storlek och konfiguration samt spolkonfigurationer. Informationen om effekten av induktionsuppvärmningen på sensorisk och näringsmässig kvalitet hos olika livsmedelsmaterial saknas.


Det behövs också forskning för att jämföra effektiviteten hos induktionsuppvärmningen och andra uppvärmningstekniker, som t.ex
infraröd, mikrovågsugn och ohmsk uppvärmning, för livsmedelsbearbetning.

Tillämpning av induktionsuppvärmning i livsmedelsbearbetning och matlagning