Vad är induktionshärdning?

Vad är induktionshärdning?

Induktionshärdning är en uppvärmningsprocess som optimerar mekaniska egenskaper som seghet och seghet
i arbetsstycken som redan har härdats.
Vilka är fördelarna?
Den största fördelen med induktion jämfört med ugnshärdning är hastighet. Induktion kan härda arbetsstycken på några minuter, ibland till och med sekunder. Ugnar tar vanligtvis timmar. Och eftersom induktionshärdning är perfekt för integrerad integrering minimerar det antalet komponenter i processen. Induktionshärdning underlättar kvalitetskontroll av enskilda arbetsstycken. Integrerade induktionsstationer sparar också värdefullt golvyta.
Var används det?
Induktionshärdning används i stor utsträckning inom fordonsindustrin för att temperera ythärdade komponenter såsom axlar, stänger och fogar. Processen används också i rör- och rörindustrin för att temperera genomhärdade arbetsstycken. Induktionshärdning utförs ibland i härdningsstationen, ibland i en eller flera separata tempereringsstationer.
Vilken utrustning finns tillgänglig?
Kompletta HardLine-system är idealiska för många härdningsapplikationer. Den största fördelen med sådana system är att härdning och härdning utförs av en maskin. Detta ger betydande tids- och kostnadsbesparingar i ett litet fotavtryck jämfört med alternativ teknik. Med ugnar, till exempel, hårdnar en ugn ofta först arbetsstyckena, med en separat ugn
sedan används för härdning. Solid state DAWEI induktionsvärmesystem används också för härdningstillämpningar.

induktionshärdningssystem

Induktionslödning och lödningsprincip

Induktionslödning och lödningsprincip Lödning och lödning är processer för sammanfogning av liknande eller olika material med användning av ett kompatibelt fyllmedel. Fyllnadsmetaller inkluderar bly, tenn, koppar, silver, nickel och deras legeringar. Endast legeringen smälter och stelnar under dessa processer för att förena arbetsmaterialets basmaterial. Fyllmedlet dras in i ... Läs mer

Vad är induktionsvärmespole och induktor?

Vad är induktionsvärmespole och induktor?

Det varierande magnetfältet som krävs för induktionsuppvärmning utvecklas i induktionsvärmespolen via flödet av växelström (växelström) i spolen. Spolen kan tillverkas i många former och storlekar för att passa en specifik applikation. Spolarna kan sträcka sig från små spolar gjorda av kopparrör som används för exakt uppvärmning av extremt små delar i applikationer som lödning och hylsuppvärmning till stora spolaggregat av kopparrör som används i applikationer som remsa av metallvärme och röruppvärmning.

Vad är betydelsen av induktionsvärmespolen (induktor)?
Induktionsspolens konstruktion är en av de viktigaste aspekterna av ett induktionsvärmesystem. Spolen är en anpassad design för att ge ditt arbetsstycke eller en del av det korrekta uppvärmningsmönstret, maximera effektiviteten hos induktionsvärmeväxlingens lastmatchningssystem och för att utföra dessa uppgifter samtidigt som det är enkelt att ladda och lossa din del.

vad är induktions smide?

vad är induktions smide?

Induktions smide använder induktion för att värma metalldelar innan de formas eller "deformeras" av pressar eller hammare.

Vilka är fördelarna?

Induktions smide har flera viktiga fördelar över ugns smide. Hastigheten och styrbarheten hos induktionen garanterar hög genomströmning. Induktion minimerar också oxidation och hjälper till att upprätthålla metallurgisk integritet. Och eftersom induktion levererar exakt lokaliserad värme, sparar den energi. Konsistensen och repeterbarheten av induktion gör den idealisk för integrering i automatiserade produktionslinjer.

Var används det?

Induktions smide används i stor utsträckning inom metall- och gjuteriindustrin för att värma plåtar, stänger och stångändar. Metaller som ofta smiddas med DaWei Induktionsvärmesystem inkluderar aluminium, mässing, koppar, stål och rostfritt stål.

Vilken utrustning finns tillgänglig?

Tre familjer av DaWei Induktionsuppvärmningsutrustning kan användas för smidesapplikationer: DW-MF-serien, KGPS-serien. DW-MF induktions smideugn innehåller emellertid olika modeller som är speciellt konstruerade för högformat smide av korgar, stänger, styr, barändar, bultar och förformade komponenter.

Vad är induktionsmältning?

Vad är induktionsmältning?

Induktionssmältning är en process där metall smälts i flytande form i en induktionsugns degel. Den smälta metallen hälls sedan från degeln, vanligtvis i en gjutning.

Vilka är fördelarna?

Induktionssmältning är extremt snabb, ren och enhetlig. Vid korrekt utförande är induktionssmältningen så ren att det är möjligt att hoppa över det reningssteg som är nödvändigt med andra metoder. Den enhetliga värmen som induceras i metallen bidrar också till ett högkvalitativt slutresultat. DaWei smältugn har avancerade ergonomiska egenskaper. De gör inte bara arbetsplatser säkrare, de ökar produktiviteten genom att smälta processen snabbare och bekvämare. Var används den? Dawei Induktionssmältningssystem används i gjuterier, universitet, laboratorier och forskningscentra. Systemen smälter allt från järnhaltiga och icke-järnmetaller till kärnmaterial och medicinska / dentala legeringar.

Vilken utrustning / ugn är tillgänglig?

DaWei Induction Heating Machine Co erbjuder många olika induktionsugn varierar för att passa till ett brett utbud av smältbehov: enaxlig tiltpour, dubbelaxel vinkelhäll, rörlig spole, rollover och laboratorium.

Vad är induktionslödning?

Vad är induktionslödning?

Induktionslödning är en materialförbindelseprocess som använder en fyllnadsmetall (och vanligen ett antioxidationslösningsmedel som kallas flux) för att sammanfoga två bitar av närliggande metall tillsammans utan att smälta basmaterialen. Istället smälter inducerad värme fyllmedlet, vilket därefter dras in i basmaterialet genom kapillärverkan.

Vilka är fördelarna?

Induktionslödning kan ansluta sig till ett brett utbud av metaller, jämna järn till icke-järnhaltiga. Induktionslödning är exakt och snabb. Endast snävt definierade områden uppvärms och lämnar intilliggande områden och material opåverkat. Korrektionshäftande leder är starka, läcka och korrosionsbeständiga. De är också mycket snygga, vanligtvis kräver ingen ytterligare fräsning, slipning eller efterbehandling. Induktionslödning är idealisk för integrering i produktionslinjer.

Var används det?

DaWei Induktion lödsystem kan användas för praktiskt taget eventuell hårdlödningsuppgift. Hittills används våra system vanligtvis inom den elektrotekniska industrin för att lödda generator och transfomer komponenter som stavar, trådar, ringar, ledningar och SC-ringar. De bromsar också bränsleledningar och växel- och bromsdelar till bilindustrin. Flygindustrin använder induktion för att lödda fläktblad, blad för höljen, och bränsle och hydrauliska system. I hushållsindustrin bromsar våra system kompressorkomponenter, värmeelement och kranar. Vilken utrustning finns tillgänglig? Vår Induktionslösningslösningar brukar innehålla ett DaWei handhållet induktionsvärmesystem.

Vad är induktionshärdning?

Vad är induktionshärdning?

Induktionshärdning använder inducerad värme och snabb kylning (släckning) för att öka stålets hårdhet och hållbarhet.Induktionsuppvärmning är en kontaktfri process som snabbt producerar intensiv, lokaliserad och kontrollerbar värme. Vid induktion upphettas endast den del som skall härdas. Optimering av processparametrar som värmecykler, frekvenser och spole- och släckdesign ger de bästa möjliga resultaten.

Vilka är fördelarna?

Induktionshärdning ökar genomströmningen. Det är en extremt snabb och repeterbar process som enkelt integreras i produktionslinjer. Med induktion är det vanligt att behandla enskilda arbetsstycken. Detta säkerställer att varje separat arbetsstycke är härdat till sina egna exakta specifikationer. De optimerade processparametrarna för varje arbetsstycke kan lagras på dina servrar. Induktionshärdning är ren, säker och har vanligtvis ett litet fotavtryck. Och eftersom endast den del av komponenten som ska härdas värms är den extremt energieffektiv.

Var används det?

Induktionsuppvärmning används för att härda flera komponenter. Här är bara några av dem: kugghjul, vevaxlar, kamaxlar, drivaxlar, utgående axlar, torsionsstänger, vipparmar, CV-leder, tulpaner, ventiler, rockborrar, svängringar, inre och yttre raser.

Hur Induktionsvärme fungerar?

Induktionsuppvärmning är en flamfri, ingen kontakt värmemetod som kan vrida en exakt definierad del av en metallstång körsbärröd på några sekunder. Hur är detta möjligt?

Hur Induktionsvärme fungerar?

Växelström som strömmar genom en induktionsspole genererar ett magnetfält. Fältstyrkan varierar i förhållande till styrkan hos strömmen som passerar genom spolen. Fältet är koncentrerat i området omgivet av spolen; medan dess storlek beror på strömmen av strömmen och antalet varv i spolen. (Fig. 1) Eddyströmmar induceras i vilket elektriskt ledande föremål som helst, en metallstång, till exempel placerad inuti induktionsspolen. Motståndets fenomen genererar värme i det område där virvelströmmarna strömmar. Att öka styrkan i magnetfältet ökar uppvärmningseffekten. Den totala värmeeffekten påverkas emellertid också av objektets magnetiska egenskaper och avståndet mellan det och spolen. (Fig. 2) Virvelströmmarna skapar sitt eget magnetfält som motsätter sig det ursprungliga fältet som produceras av spolen. Denna motstånd hindrar det ursprungliga fältet från att genast tränga in i mitten av objektet som omsluter spolen. Virvelströmmarna är mest aktiva nära objektets yta som värms upp, men försvagas väsentligt i styrka mot mitten. (Fig. 3) Avståndet från det uppvärmda objektets yta till djupet där strömtätheten sjunker till 37% är penetrationsdjupet. Detta djup ökar i korrelation till minskningar i frekvensen. Det är därför viktigt att välja rätt frekvens för att uppnå önskat penetrationsdjup.

Fördelar med induktionsuppvärmning

Vad är fördelarna med induktionsuppvärmning, hårdlödning, härdning, smältning och smide, etc?

Varför välja induktionsvärme över öppen flamma, konvektion, strålning eller annan uppvärmningsmetod? Här är en kort sammanfattning av de stora fördelarna som modern induktionsvärme för moderna produkter erbjuder för magert tillverkning:

* Uppvärmning snabbt

Induktionsuppvärmning induceras i själva delen av växelström. Som ett resultat minimeras produktförvrängning, snedvridning och avslag. För maximal produktkvalitet kan delen isoleras i en sluten kammare med vakuum, inert eller reducerande atmosfär för att eliminera effekterna av oxidation. Produktionshastigheterna kan maximeras eftersom induktion fungerar så snabbt; värmen utvecklas direkt och omedelbart (> 2000 ° F. på <1 sekund) inuti delen. Uppstart är praktiskt taget omedelbart; ingen uppvärmnings- eller nedkylningscykel krävs. Induktionsuppvärmningsprocessen kan slutföras på tillverkningsgolvet, bredvid kall- eller varmformningsmaskinen, istället för att skicka delar av delar till ett avlägset ugnsområde eller underleverantör. Exempelvis kan en lödning eller lödningsprocess som tidigare krävde en tidskrävande, off-line satsuppvärmningsmetod nu ersättas med ett kontinuerligt flödestillverkningssystem i ett stycke.

* Uppvärmning konsekvent

Induktionsvärme eliminerar inkonsekvenserna och kvalitetsproblemen i samband därmed
med öppen eld, brännare och andra metoder. När systemet är korrekt kalibrerat och inställt finns det inget gissningsarbete eller variation. värmemönstret är repeterbart och konsekvent. Med moderna solid state-system ger exakt temperaturkontroll enhetliga resultat. strömmen kan omedelbart slås på eller stängas av. Med sluten temperaturkontroll, avancerad induktionsvärmesystem har förmågan att mäta temperaturen för varje enskild del. Specifika ramp up, hold och ramp down-hastigheter kan fastställas och data kan spelas in för varje del som körs.

* Värme Ren

Induktionsvärmesystem bränn inte traditionella fossila bränslen; induktion är en ren, icke-förorenande process som hjälper till att skydda miljön. Ett induktionssystem förbättrar arbetsförhållandena för dina anställda genom att eliminera rök, spillvärme, skadliga utsläpp och högt ljud. Uppvärmning är säker och effektiv utan öppen eld för att äventyra operatören eller dölja processen. Icke-ledande material påverkas inte och kan placeras i närheten av uppvärmningszonen utan skador.

*Spara energi

Trött på att öka försäkringsräkningarna? Denna unika energieffektiva process omvandlar upp till 90% av den energiutnyttjade energin till användbar värme; satsugnar är i allmänhet bara 45% energieffektiva. Och eftersom induktionen inte kräver någon uppvärmnings- eller nedkylningscykel reduceras standby-värmeförluster till ett minimum. Repeterbarheten och konsistensen av induktionsprocessen gör den mycket kompatibel med energieffektiva automatiserade system.

Vad är induktionsuppvärmning?

Vad är induktionsuppvärmning?

Induktionsuppvärmning är processen att värma ett elektriskt ledande föremål (vanligen en metall) av elektromagnetisk induktion, där virvelströmmar (även kallade Foucault-strömmar) genereras i metallen och motståndet leder till Joule-uppvärmning av metallen. Induktionsuppvärmning är en form av icke-kontaktuppvärmning, när växelström strömmar i den inducerade spolen, varierar det elektromagnetiska fältet upp runt spolen genereras cirkulationsström (inducerad, ström, virvelström) i arbetsstycket (ledande material), värme produceras när virvelströmmen strömmar mot materialets resitivitet.Grundprinciperna för induktionsuppvärmning har förstått och tillämpats på tillverkning sedan 1920. Under andra världskriget utvecklades tekniken snabbt för att möta brådskande krigskrav för en snabb och pålitlig process för att härda metallmotordelar. På senare tid har fokus på magert tillverkningsteknik och betoning på förbättrad kvalitetskontroll lett till en återupptäckt av induktionsteknologi, tillsammans med utvecklingen av exakt styrda, alla solid state induction power supplies.

induction_heating_principle
induction_heating_principle

Hur induktionsvärme fungerar?

An Induktionsvärmare (för vilken process som helst) består av en induktionsspole (eller elektromagnet), genom vilken en högfrekvent växelström (AC) passeras. Värme kan också alstras av magnetiska hysteresförluster i material som har signifikant relativ permeabilitet. Frekvensen av AC som används beror på objektets storlek, materialtyp, koppling (mellan arbetsspolen och föremålet som ska värmas upp) och penetrationsdjupet. Högfrekvensinduktionsuppvärmning är en process som används för att binda, härda eller mjuka metaller eller andra ledande material. För många moderna tillverkningsprocesser erbjuder induktionsvärme en attraktiv kombination av hastighet, konsistens och kontroll.

Vad är induktionsuppvärmningstillämpningar

Induktionsuppvärmning är en snabb, ren, icke-förorenande uppvärmningsform som kan användas för att värma metaller eller förändra det ledande materialets egenskaper. Spolen i sig blir inte varm och värmeeffekten är under kontrollerad. Solid state transistortekniken har gjort induktionsuppvärmning mycket enklare, kostnadseffektiv uppvärmning för applikationer, inklusive lödning och induktion, lödning, induktionsvärmebehandling, induktionssmältning, induktion smide etc.